Designer Jan Jørgensen: Diamantkvalitet

Naturen er altid med i Jans design, de former der findes naturligt og som opstår ved naturkræfternes spil er helt unikke og frembringer de mest fantastiske scenarier man næsten ikke kan forstå er mulige....men de overgår langt alt menneskeskabt, så vi kan kun lade os inspirere i det vi selv kan frembringe.

 

Diamantkvalitet:

Der findes mange forskellige slags diamantkvaliteter. Hver enkelt diamant vurderes ud fra de fire "C"er. Color, Cut, Clarity og Carat - altså farve, slibning, klarhed og vægt. Indenfor hver af kategorierne er der underpunkter der præcist definerer diamantens kvalitet.

 

 

Kvaliteten blev afgjort i væksten

Uklarheder i diamanter kan være opstået pga. manglen på stabilitet og evt. fremmedlegemer under krystallens vækst.

Langt de fleste diamanter har små uklarheder, som ikke er fejl, men nærmere et bevis på den naturlige oprindelse og fantastiske tilblivelsesproces langt inde i jorden.

 

4 "C"er. Color, Cut, Clarity, Carat

Farve, slibning, klarhed og vægt er de afgørende områder i vurderingen af diamanter.

Color/farveskalaen er følgende:
River
Top Wesselton   X (Bedst)
Wesselton          X (Størst)
Top Crystal        X (Størst)
Crystal
Top Cape                  
Cape
Light Yellow
Yellow.

Vores brillantkvalitet er enten Top Wesselton, Wesselton eller Top Crystal.
 
NB. Varer under kategorien "outlet", hvor smykkerne hovedsagligt kommer fra vores søstervirksomhed,  er kvaliteten altid W-TC/SI-P1.

 

 

Clarity/klarheds skala:

VVS    = meget, meget små indeslutninger      X (Bedst)
VS      = meget små indeslutninger
SI       = små indeslutninger (sjældent synlige) X (Størst)
P 1     = Indeslutninger som kan være lidt synlige
P 2     = Indeslutninger som er synlige
P 3     = Indeslutninger som er meget synlige

NB Smykker under kategorien "outlet"
(fra "Guldsmedenesnetbutik", som er vores søstervirksomhed) er altid i kvaliteten W-TC/SI-P1. 

 

 

Vil du vide mere om diamanter ? Se denne korte video om diamanter (3 min.)